Categories
Notícies

Problemes de lectura, tractament dels moviments oculars

Eyetracking i problemes de lectura

Els moviments oculars sacàdics són el tipus de moviments oculars que fem servir per llegir.  A través de l’aprenentatge de lectura aquests moviments es van especialitzant i cada cop més són més precisos.  Els nens/es que tenen problemes de lectura s’ha vist que aquests moviments oculars estan afectats, afectant al processament lector. Encara més important, la millora d’aquests moviments oculars ajuda a millorar el procés lector a través d’un treball atencional i motor.

L’avaluació avançada mitjançant tècniques com Eyectracking és una eina important per detectar i tractar els problemes de lectura, inclús està relacionat amb el processament fonològic (ruta auditiva).

Aquí podem veure un exemple de com es mouen els ulls amb un lector expert (la bombolleta representen els ulls):

lector expert sense problemes de lectura

Tal com veieu, moltes paraules es salten ja que s’intueixen i es processen a nivell perifèric, però per arribar a llegir fluidament, moltes habilitats motores i atencionals han de treballar degudament.

Aquí podem veure com es mouen els ulls en un nen amb problemes de lectura, els moviments oculars no són uniformes, es para en les paraules, torna a mirar endarrere…

nen amb problemes de lectura

Així, l’estudi i tractament dels moviments oculars juntament amb un treball atencional contribueix a detectar i millorar els problemes que intervenen en el procés lector.

Un examen optomètric aprofitant les noves tecnologies són una bona eina per estudiar els casos on la lectura no és l’adequada per l’edat.

Sol·licitans un examen optomètric per al teu fill o per a tu.